Rade Raonic, Raonić Rade, Раде Раонић, Mehanika, Kinematika, Dinamika, Otpornost materijala, Mechanics, Kinematics, Dynamics, Solid Mechanics
 
     Механика (старогрчк Μηχανική - направа,справа, машина) је основна, најстарија и највећа грана физике. Као природна наука, механика има задатак да испитује законитости по којима се одвијају поједине појаве у природи, да те законитости класификује и да их на одговарајући начин прикаже. Приказивање законитости одвијања појава у природи и одређивање стања тела изводи се одговарајућим математичким поступком:математичким једначина-
ма, дијаграмима, графичким конструкцијама, увођењем и дефини-
сањем величина итд.

Leave a Reply.

  Author

  Write something about yourself. No need to be fancy, just an overview.

  Archives

  December 2010

  Categories

  All


Rade Raonic, Raonić Rade, Раде Раонић, Mehanika, Kinematika, Dinamika, Otpornost materijala, Mechanics, Kinematics, Dynamics, Solid Mechanics